Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 3
Limniske 0
Terrestriske 3
Marine 0
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.