Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 338
Limniske 0
Terrestriske 338
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 42
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.