Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 21
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 21
Antatt antall uoppdagede arter 4
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.