Species Høyrygget mudderkreps Leydigia leydigi (Schoedler 1863)

Populærnavn
  • Bokmål
    • høyrygget mudderkreps
  • Nynorsk
  • Vitenskapelig navn ID
    • 124098