RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Platycnemis pennipes  (Pallas, 1771)

elvevannymfe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Platycnemis pennipes er ikke uvanlig i stilleflytende bekker og elver på Sørøstlandet. Forekomstarealet har økt så mye siden forrige vurdering i 2010 at den nå faller ut av 2015- rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21