RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Orthetrum coerulescens  (Fabricius, 1798)

liten blålibelle

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Orthetrum caerulescens har et relativt lite forekomstareal, som antakelig er nokså fragmentert. det er imidlertid ikke grunn til å tro at det har skjedd en nevneverdig tilbakegang i bestanden.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21