RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Leucorrhinia rubicunda  (Linnaeus, 1758)

østlig torvlibelle

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Antatt andel av europeisk bestand
< 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Tidligere vurdering (2010)
LC