RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Coenagrion armatum  (Charpentier, 1840)

armert blåvannymfe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Coenagrion armatum har et større utbredelsesareal enn tidligere antatt, og arten synes i spredning som følge av eutrofiering i lavlandet.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC