RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Brachytron pratense  (Müller, 1764)

vårøyenstikker

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Brachytron pratense finnes i lavlandet rundt Oslofjorden og på Sørlandet. Arten har en flerårig livssyklus og kan derfor være sårbar overfor inngrep/påvirkninger. Habitatet er næringsrike småtjern og bukter av større sjøer. Habitatet er utsatt for nedbygging, forurensning, kanalisering og drenering, men tilbakegangen er neppe stor. Utbredelsesområdet og forekomstarealet har økt de senere år og arten kvalifiserer ikke lengre, som før, for rødlisting etter B-kriteriet. Vurderes som LC.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21