Aeshna serrata  Hagen, 1856

takrørøyenstikker

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomitĂ© for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge