RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Aeshna mixta  Latreille, 1805

høstøyenstikker

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten ble påvist i Norge i for første gang på Tromøya, Arendal (Artskart) og ved Børsejø, Skien (Olsen & Reiso 2005), begge funnene i 2004. Den er siden registrert på en rekke steder på Øst- og Sørlandet. Arten er trolig i spredning i Norge og vurderes som LC-art.
Tidligere vurdering (2010)
NA
  • Publikasjoner

    • Olsen, K. M. & Reiso, S. 2005. Biologisk mangfold i Børsesjø, Skien kommune. Siste Sjanse-rapport 2005-4: (19+11 s.)