Anax imperator  Leach, 1815

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomitĂ© for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, og < 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge