Ischnura pumilio  Charpentier, 1825

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomitĂ© for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten er ikke vurdert
Arten er observert reproduserende i Norge, men er ikke betraktet å ha "etablert reproduserende" bestand hos oss