: Chrysopidae.
  • Creative Commons Attribution | Teemu Rintala | Timo Lehto

Det er kjent ca. 1200 gulløyearter i verden. I Europa er tallet 74, og i Norge er det hittil registrert 19. I våre naboland finnes til sammen fem ytterligere arter, hvorav noen kan tenkes å også forekomme i Norge.

Chrysopidae Schneider, 1851
Creative Commons Attribution | Kjell Magne Olsen | Kaare Aagaard | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet