: Tonnacypris glacialis.

Praktmuslingkreps er en stor og langstrakt, gulgrønn muslingkreps, som er særlig utbredt på Svalbard. På Fastlands-Norge er det bare gjort enkelte funn av denne vakre muslingkrepsen.

Tonnacypris glacialis (G.O. Sars, 1890)
| Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.