: Marchantia polymorpha.

Tvaremose er en av de største thalløse levermoser i Norge og den eneste med runde grokornsskåler. Den er også den vanligste thalløse levermosen hos oss.

Marchantia polymorpha L.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | John Gunnar Brynjulvsrud | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.