: Sterna hirundo.

Ternene, med sin grasiøse flukt, er karakterarter i kystlandskapet sommers tid. Makrellterna har en noe sørligere utbredelse enn rødnebbterna. De plukker småfisk ved stupdykking.

Sterna hirundo Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Jan Ove Gjershaug | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.