: Uria lomvia.

Polarlomvien er en arktisk art som på fastlandsnorge kun hekker i meget små antall i noen få kolonier i Finnmark. Den er imidlertid en vanlig hekkefugl på Bjørnøya og Spitsbergen.

Uria lomvia (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Jan Ove Gjershaug | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.