: Ursus arctos.

Brunbjørn er det største rovpattedyret i Fastlands-Norge. Arten overlever den skandinaviske vinteren ved å gå i hi, hvor den sparer energi ved å senke kroppstemperaturen til ca. 33 °C.

Ursus arctos Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Kjetil Bevanger | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.