: Mustela nivalis.

Snømus er spesialist i å jakte mus, og bestanden av smågnagere og snømus svinger mer eller mindre i takt. Når det er dårlig næringstilgang dør en stor del av snømusbestanden, men når det er godt med mat kan en hunn få opptil 25 unger i løpet av ett år.

Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Creative Commons Attribution | Kjetil Bevanger | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.