: Lutra lutra.

Oter er svært godt tilpasset et liv i og ved vann. I Norge finner vi oter hovedsakelig i kyststrøk, men den lever også ved vann og vassdrag i innlandet, og kan unntaksvis treffes høyt til fjells.

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Kjetil Bevanger | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.