: Meles meles.

Grevling er lett gjenkjennelig med sitt hvite og svartstripete hode. Den er svært tilpasningsdyktig og kan leve i ulike naturtyper. I mange områder i Midt- og Sør-Norge er grevling også et vanlig innslag i bybildet. Grevling er ikke farlig, og det er en myte at den biter til det knaser.

Meles meles (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Kjetil Bevanger | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.