: Vulpes vulpes.

Det finnes få rovdyr som er så tilpasningsdyktige som rødreven. Arten er en utpreget generalist som finnes over hele landet, fra fjord til fjell, sågar i byene. Den er allsidig i matveien og spiser hva den måtte komme over i ulike miljøer.

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Nina E. Eide | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.