: Stelis phaeoptera.

Skogpanserbie er en relativt stor og helmørk Stelis-art som ikke er gjenfunnet i Norge i nyere tid. Det er usikkert hvilke Osmia-arter den har preferert i Norge. Arten kan være oversett på grunn av skjult levesett, men nye funn er helt nødvendige for å bekrefte artens forekomst hos oss.

Stelis phaeoptera (Kirby, 1802)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.