: Polygala.

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Polygala L.
Creative Commons Attribution | Bolette Bele | Ann Norderhaug | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi