: Neottia ovata.

Stortviblad er ein nokså vanleg orkidé i store delar av landet, med over 5000 postar i Artskart. Han er vanleg å finne i rik skog og rik myr på Austlandet, i Trøndelag og i Nordland nord til Salten, men òg mange stader lenger nord, og han er heller ikkje sjeldsynt på Vestlandet. Han er storvaksen og blir truleg ikkje lett oversett.

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.