: Nannocandona faba.

Med en lengde på knapt 0,5 mm er dvergmuslingkreps den minste arten i den store familien Candonidae, og også ellers en av de minste muslingkrepsene i Norge. Arten figurerer ikke på G.O. Sars’ artsliste, men den er nå funnet flere steder i Norge. Ellers i Europa er registreringene mer sporadiske. Den ser ut til å ha en viss preferanse for alpine og nordlige klimasoner.

Nannocandona faba Ekman, 1914
Creative Commons Attribution | Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.