: Bombus jonellus.

Lynghumle er en forholdsvis liten art som er utbredt og vanlig i områder med mye røsslyng fra kysten og opp til fjellet. Den har fargetegninger som hagehumle, men skiller seg fra denne på det korte og brede ansiktet. 

Bombus jonellus (Kirby, 1802)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.