: Bombus lapidarius.

Steinhumle er en av våre vanligste humler i lavlandet i Sør-Norge og er typisk i hager og veikanter med mye hvitkløver. Den har økt sin forekomst betydelig i de senere år, og har spredt seg nordover til Trøndelag. Hunnene har en jevn og tett pels som er helt svart med unntak av bakstussen som er skarpt rødfarget.

Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.