: Paracandona euplectella.

Myrmuslingkreps er en hvit liten muslingkreps med et så karakteristisk utseende at den neppe kan forveksles. Den er vanlig i myrpåvirkete tjern med innslag av torvmose på Østlandet og langs Sørlandskysten.

Paracandona euplectella (Robertson, 1889)
Creative Commons Attribution | Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.