: Herpetocypris reptans.

Stormuslingkreps er med en skall-lengde opp mot 2,6 mm den største arten av muslingkreps i Norge. Både den anselige størrelsen, fargene og formen på skallet gjør den lett å bestemme. Det er ikke gjort mange funn av den i Norge, og de fleste er knyttet til dammer i kulturlandskapet på Østlandet.

Herpetocypris reptans (Baird, 1835)
Creative Commons Attribution | Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.