: Bombus (Alpinobombus) alpinus.

Alpehumle er en av de største humlene i fjellet og ses ofte på blomstrende vier om våren. Pelsen er svart på mellomkroppen og oransjerød på hele bakkroppen unntatt første ledd som er svart. Dronninger og hanner kan kun forveksles med polarhumle, mens arbeiderne kan forveksles med dronninger av berghumle og lapphumle.

Bombus (Alpinobombus) alpinus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.