: Colletes cunicularius.

Vårsilkebie er en stor art som gjør mye ut av seg der den kan hekke i svære kolonier i sandtakene på Østlandet om våren. Den har nå blitt vanlig mange steder og besøker flere arter av vårplanter, men først og fremst selje. Den kan minne om en honningbie.

Colletes cunicularius (Linnaeus, 1761)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.