: ×Sorbaronia mitschurinii.

Forvilla surbær har vorte eit stadig vanlegare syn i låglandet og kyststrøk, særleg i Sør-Noreg, dei siste par tiåra. Det er først no nyleg ein har vorte merksam på at det meste av dei forvilla plantane ikkje tilhøyrer slekta Aronia, men ein kunstig frambrakt hybrid med rogn som høyrer heime i hybridslekta ×Sorbaronia.

×Sorbaronia mitschurinii (A.K.Skvortsov & Maitul.) Sennikov
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | FlowerPower | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.