: Limacina retroversa.

Kruttåte Limacina retroversa tilhører en gruppe snegler som vi kaller vingesnegler. De er pelagiske, det vil si at de svømmer fritt omkring i vannmassene og spiser plankton. Arten er en viktig matkilde for sild. Når fiskerne ser at silda er full av kruttåte, lar de den gå i nota et par dager for å fordøye maten. Ellers kan buken på fisken bederves og sprekke, derav navnet kruttåte.

Limacina retroversa (J. Fleming, 1823)
Creative Commons Attribution | Torkild Bakken | Jussi Evertsen | NTNU Vitenskapsmuseet | Christian Skauge
Kart. Utbredelse i Norge.