: Tortella bambergeri.

Kalkvrimose ble oppdaget i Norge i 2011 og har etter det blitt funnet på ganske mange lokaliteter. Den kjennetegnes av de små tuene, skjøre bladspisser og korte, papilløse celler på øvre deler av nervens overside. Arten er en svært kalkkrevende lavlandsart og vokser ofte veldig tørt.

Tortella bambergeri (Schimp.) Broth.
Creative Commons Attribution | Torbjørn Høitomt | Kristian Hassel | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.