: Clione limacina.

Clione limacina tilhører en gruppe pelagiske snegler som vi kaller vingesnegler. De svømmer fritt omkring i vannmassene og spiser andre vingesnegler som flueåte og kruttåte. Arten kalles hvalåte fordi den tidligere ble sett på som en viktig matkilde for bardehvalene sammen med krill og hoppekreps.

Clione limacina (Phipps, 1774)
Creative Commons Attribution | Torkild Bakken | Jussi Evertsen | NTNU Vitenskapsmuseet | Christian Skauge
Kart. Utbredelse i Norge.