: Senecio inaequidens.

Boarsvineblom er ein framand art som er komen inn som blindpassasjer med ulike transportmiddel frå andre stader lenger sør i Europa. Der er han heller ikkje heimleg, men komen inn mellom anna som forureining i ull. Boarsvineblom er ei fleirårig urt eller ein halvbusk som høyrer til korgplantefamilien. Arten er no funnen mange stader på Austlandet og i kyststrøk på Sør- og Vestlandet. Han kjem opphaveleg frå Sør-Afrika.

Senecio inaequidens DC.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | FlowerPower | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.