: Dreissena polymorpha.

Sebramusling har ved menneskets hjelp spredd seg til store deler av Europa og Nord-Amerika i løpet av de siste 200 årene. Arten blir sjelden større enn 4 cm og er ofte sebrastripet. Den lever både i ferskvann og brakkvann.

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
Creative Commons Attribution | Gaute Kjærstad | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.