: Laburnum anagyroides.

Gullregn er ein av i alt tre framande artar i gullregnslekta i erteblomfamilien. Dei er alle innførte til landet som prydtre. Dei tilhøyrer erteblomfamilien. Gullregn, golden chain på engelsk, ber namnet sitt med rette; blomeklasen ser ut som eit regn av gull. Heile planten er giftig, og det gjeld særleg frøa.

Laburnum anagyroides Medik.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | FlowerPower | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.