: Solidago canadensis.

Korgplanta kanadagullris er ein høg og riktblømande framand plante som blei innført nokså tidleg til landet som prydplante. Den gongen hadde ein neppe trudd at planten 200 år seinare skulle spreie seg slik han gjer langs vegkantar, jernbanar, og i meir naturlege miljø over store delar av landet, ved hjelp av både frø og jordstengelvekst. Arten kjem opphaveleg frå Nord-Amerika.

Solidago canadensis L.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | FlowerPower | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.