: Nigella damascena.

Jomfrugrøn er ein eittårig plante som er innført og dyrka som prydplante, og då som sommarblome. Arten kjem opphaveleg frå Middelhavsområdet og aust til Iran og er funnen forvilla nokre få stader i Sør-Noreg, først og framst i Vestfold.

Nigella damascena L.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.