: Anemone sylvestris.

Filtsymre er ein lågvaksen plante som er innført og dyrka som prydplante. Arten kjem opphavleg frå lengre sør i Europa og frå Asia og har etablert seg nokre stader i Sør-Noreg. Planten er kvithåra over det heile og har få og nokså store blomar.

Anemone sylvestris L.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.