: Aconitum napellus.

Storhjelm er ein storvaksen, innført prydplante. Arten kjem opphaveleg frå Vest- og Mellom-Europa. Han er ikkje særs vanleg som forvilla, men er funnen som attståande og stundom som frøforvilla spreidde stader i kyst- og dalstrøk med tyngdepunkt nordpå, nordlegast i Børselv i Porsanger (Finnmark), der han vart funnen med stor bestand i 2021.

Aconitum napellus L.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.