: Aconitum ×cammarum.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Eli Fremstad

Prakthjelm er ein høgvaksen plante som er innført og dyrka som prydplante, kanskje allereie i mellomalderen. Han er svært vanleg som dyrka og står ofte att frå hagar og på utkasta jord.

Aconitum ×cammarum L.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.