: Nephus bipunctatus.

Storflekket dvergmarihøne er lett å gjenkjenne på de to store og vel avgrensete røde flekkene i bakre halvdel av dekkvingene. Arten er varmekjær og svært sjelden i Norge, og i nyere tid kun påvist et par steder i Telemark. 

Nephus bipunctatus (Kugelann, 1794)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.