: Cyprinus carpio.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Jan Fekjan

Karpe Cyprinus carpio er en fremmed art med opprinnelse i Sørøst-Europa. Den har en lang historie som oppdrettsart og varierer derfor mye i utseende. Villformen er ofte grønn-brun på ryggen og gulaktig på buken. Størrelsen er svært variabel, og en voksen karpe kan være mellom 0,2 og 6 kilo, avhengig av lokalitet. 

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Anders Finstad | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.