: Carassius carassius.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Jan Fekjan

Karuss Carassius carassius er en nær slektning av gullfisken. Den er en ferskvannsfisk som i Norge ofte finnes i små dammer og tjern. Karuss har sannsynligvis vært spredt rundt av mennesker i Norge i mange hundre år. Den er unik blant virveldyr ved at den kan overleve i lengre perioder uten oksygen. Dette er sannsynligvis en av årsakene til at den kan klare seg i svært små dammer og tjern hvor andre fiskearter ikke overlever. 

Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Anders Finstad | Gaute Kjærstad | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.