: Grimmia montana.

Kuleknausing er en mørkt grønn art som vokser i lave tuer på nokså fattig berggrunn som gneis og granitt på eksponerte lokaliteter, gjerne langs sjøen eller i kulturlandskapet. Sporofytter forekommer sjelden og arten kan være litt vanskelig å bestemme.        

Grimmia montana Bruch & Schimp.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | John Gunnar Brynjulvsrud | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.