: Anser fabalis.

Taigasædgåsa er en typisk innlandsfugl som hekker i tett barskog og bjørkeskog fra Trøndelag og nordover til Troms og Finnmark. Den er svært sky og sårbar overfor menneskelige forstyrrelser.

Anser fabalis (Latham, 1787)
Creative Commons Attribution | Bård Gunnar Stokke | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.